Mirage / Martin Svensson/Stefan Östersjö / 2021-07-29 23:30 | Föreningen svenska tonsättare

Mirage / Martin Svensson/Stefan Östersjö / 2021-07-29 23:30

Datum: 2021-07-29 23:30 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Martin Svensson/Stefan Östersjö
Plats: SantiagoICMC 2021Santiago, CL
Info:

Presentation och framförande på ICMC I Santiago/Chile.