Eros & Agape / Kjell Perder / 2021-10-24 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Eros & Agape / Kjell Perder / 2021-10-24 19:00

Datum: 2021-10-24 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Kjell Perder
Plats: SpångaSpånga kyrkaVärsta allé 1, , 16351 Spånga, SE
Info:

Kammarmusik för sopran, flöjt och piano (text Ylva Eggehorn)