Vildmarkspoeten - en opera om Dan Andersson / Anders Emilsson / 2021-06-27 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Vildmarkspoeten - en opera om Dan Andersson / Anders Emilsson / 2021-06-27 16:00

Datum: 2021-06-27 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Anders Emilsson
Plats: Dala-JärnaSkifsladan, Uppsälje, Dala-JärnaUppsälje 101, 78692 Dala-Järna, SE
Info:

Se uppgifter om urpremiären 26 juni 2021.