Animalia / Thomas Lindahl / 2021-06-13 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Animalia / Thomas Lindahl / 2021-06-13 16:00

Datum: 2021-06-13 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Thomas Lindahl
Plats:
Info:

En instrumental del av poesikonserten ”Mina drömmars okända stationer” utgör ”Animalia”, döpt efter en av Eeva Kilpi`s diktsamlingar. Hennes dikter är tonsatta i ”Mina drömmars...” Stockholms Saxofon Kvartett uruppför! Resten kommer i hösten 2021!