Ecce arbor! Se träden! / Maria Lithell Flyg / 2021-08-21 14:00 | Föreningen svenska tonsättare

Ecce arbor! Se träden! / Maria Lithell Flyg / 2021-08-21 14:00

Datum: 2021-08-21 14:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Maria Lithell Flyg
Plats:
Info:

Ecce-Arbor! Se träden! är ett allkonstverk som har premiär den 21 augusti på Sörmlands museum. Ett unikt samarbete mellan konstnären Anna Berglind och tonsättaren Maria Lithell Flyg har lett fram till denna kammaropera som med hjälp av suggestiva ljusinstallationer riktar ljuset mot skogen eller snarare den plats där det en gång funnits skog, ett hygge.

I föreställningen för operasångerskan Alexandra Zetterström Büchel trädens talan uppbackad av en smattrande och klangrik bleckblåskvartett. Anna Berglinds film och ljusinstallationer utgör scenografi till det musikdramatiska verket Ecce arbor! – Se träden! Verket behandlar det moderna skogsbruket och hur exploateringen av våra svenska skogar allvarligt skadar den biologiska mångfalden samt den klimatpåverkan detta medför. Det nyskrivna, uttrycksfulla librettot är skrivet av dramatikern Greta Sundberg.

Medverkande musiker: Alexandra Zetterström Büchel (sång), Ivo Nilsson (trombon), Johannes Thorell (saxofon), Tora Thorslund (trumpet), Heléne Sikdal (valthorn).