Vox Cordis / Ulrika Emanuelsson / Malmö Symfoniorkester / Kammarensemble / 2021-03-09 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Vox Cordis / Ulrika Emanuelsson / Malmö Symfoniorkester / Kammarensemble / 2021-03-09 19:00

Datum: 2021-03-09 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Ulrika Emanuelsson / Malmö Symfoniorkester / Kammarensemble
Plats: LundLunds domkyrkaLund, SE