Libra / Rolf Martinsson / 2021-09-19 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Libra / Rolf Martinsson / 2021-09-19 16:00

Datum: 2021-09-19 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: OsbyOsby kyrkaOsby, SE
Info:

Hans Pålsson, piano