Ett barn är fött / Kjell Perder / 2020-12-20 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Ett barn är fött / Kjell Perder / 2020-12-20 16:00

Datum: 2020-12-20 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Kjell Perder
Plats: EnskedeEnskede kyrka, StockholmBjörkvägen 18, 122 32 Enskede, SE
Info:

Kör och slagverk