abstraktes alphabet / Johan-Magnus Sjöberg / 2021-05-08 17:00 | Föreningen svenska tonsättare

abstraktes alphabet / Johan-Magnus Sjöberg / 2021-05-08 17:00

Datum: 2021-05-08 17:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: HeidelbergHeiliggeist KircheHeidelberg, DE
Info:

abstraktes alphabet  (text Miriam Tag) för sopran, harpa och orgel

Cornelia Winter, Rachel Kelz, Christoph  Andreas Schäfer,