Oceans of Time / Mats O Hansson / 2020-10-17 17:00 | Föreningen svenska tonsättare

Oceans of Time / Mats O Hansson / 2020-10-17 17:00

Datum: 2020-10-17 17:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Mats O Hansson
Plats: MILANOSalotto in provaVia Enrico Caviglia 5, 20139 MILANO, IT
Info:

Antonietta Loffredo Toy Piano Recital