Stillheten / Martina Tomner / 2020-10-16 12:00 | Föreningen svenska tonsättare

Stillheten / Martina Tomner / 2020-10-16 12:00

Datum: 2020-10-16 12:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Martina Tomner
Plats: LundLunds domkyrkaLund, SE
Info:

Digitalt uruppförande av körverket Stillheten med texter av Anneli Magnusson.

Mixtus Cantus, dir. Martina Tomner