Aria för en Eremit / Johan-Magnus Sjöberg / 2020-11-04 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Aria för en Eremit / Johan-Magnus Sjöberg / 2020-11-04 16:00

Datum: 2020-11-04 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: SimrishamnValfiskenSimrishamn, SE
Info:

Per Bäcker

saxofon

Spelar hos Pro Musica