Aria för en Eremit / Johan-Magnus Sjöberg / 2020-09-26 18:00 | Föreningen svenska tonsättare

Aria för en Eremit / Johan-Magnus Sjöberg / 2020-09-26 18:00

Datum: 2020-09-26 18:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: LundHelgeandskyrkan, LundLund, SE
Info: Altsaxofon Per Bäcker http://www.johanmagnussjoberg.se/