Det förlorade paradiset / Kjell Perder / 2020-10-16 12:00 | Föreningen svenska tonsättare

Det förlorade paradiset / Kjell Perder / 2020-10-16 12:00

Datum: 2020-10-16 12:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Kjell Perder
Plats: LundLunds domkyrkaLund, SE
Info:

Dubbelkör a cappella

Lunds Akademiska Kör, dir. Cecilia Martin-Löf

http://www.perder.se