Garden of Devotion / Rolf Martinsson / 2021-04-17 01:00 | Föreningen svenska tonsättare

Garden of Devotion / Rolf Martinsson / 2021-04-17 01:00

Datum: 2021-04-17 01:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: RigaRiga Concert HallRiga, LT
Info:

sopran, stråkorkester

Lisa Larsson, Sinfonietta Riga, Normunds Sne