Lukaspassionen / Rolf Martinsson / 2021-03-21 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Lukaspassionen / Rolf Martinsson / 2021-03-21 00:00

Datum: 2021-03-21 00:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: UmeåUmeå KyrkaUmeå, SE
Info: solister, kör, instrumentalensemble

Lisa Larsson, Umeå kyrkokör och instrumentalensemble, Jonas Östlund