Canto / Johan-Magnus Sjöberg / 2020-11-04 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Canto / Johan-Magnus Sjöberg / 2020-11-04 16:00

Datum: 2020-11-04 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: SimrishamnValfiskenSimrishamn, SE
Info: Saxofon Mattias Carlsson http://www.johanmagnussjoberg.se/