Snicke-Snacka / Johan-Magnus Sjöberg / 2024-06-20 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Snicke-Snacka / Johan-Magnus Sjöberg / 2024-06-20 19:00

Datum: 2024-06-20 19:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: FarhultFarhults kyrkaFarhultsvägen 58, 263 93 Farhult, SE
Info:

Duo Z framför Snicke-Snacka vid en sommarkonsert Farhultsi Farhults kyrka