Krabbasnår / Cecilia Franke / 2023-11-19 17:00 | Föreningen svenska tonsättare

Krabbasnår / Cecilia Franke / 2023-11-19 17:00

Datum: 2023-11-19 17:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Cecilia Franke
Plats: KalmarKalmar TeaterLarmtorget 1, 392 32 Kalmar, SE
Info:

Uruppförande av Krabbasnår (konsert för två violiner och orkester), solister: Duo Gelland (Cecilia och Martin Gelland), Kalmar Musiksällskap & Symfoniorkester, dirigent: Kajsa Boström