Vers toi, Seigneur, vont nos louanges / Per Gunnar Petersson / 2023-09-10 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Vers toi, Seigneur, vont nos louanges / Per Gunnar Petersson / 2023-09-10 19:00

Datum: 2023-09-10 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Per Gunnar Petersson
Plats:
Info:

Komposition för kör och orgel, beställd inför ett större jubileum i Alsace och Lorraine, Frankrike.

Framföranden 8, 9 och 10 sep.  10 sep i Saint-Thomas, Strasbourg