Nytt verk för duo eventuell. / Arvid Kraft, duo eventuell. / 2023-12-01 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Nytt verk för duo eventuell. / Arvid Kraft, duo eventuell. / 2023-12-01 19:00

Datum: 2023-12-01 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Arvid Kraft, duo eventuell.
Plats: SalzburgMozarteumSalzburg, AT
Info:

Nytt verk för två saxofoner och elektronik som uruppförs på CROSSROADS i Salzburg december 2023.