Var stund / Johan-Magnus Sjöberg / 2023-06-08 18:30 | Föreningen svenska tonsättare

Var stund / Johan-Magnus Sjöberg / 2023-06-08 18:30

Datum: 2023-06-08 18:30
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: YstadKlosterkyrkan i YstadYstad, SE
Info:

Dalby Kammarkör under Anita Anderssons ledning