Orgelmeditation über Jesu, meine Freude / Johan-Magnus Sjöberg / 2023-03-18 18:15 | Föreningen svenska tonsättare

Orgelmeditation über Jesu, meine Freude / Johan-Magnus Sjöberg / 2023-03-18 18:15

Datum: 2023-03-18 18:15 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: HeidlebergHeilggeistkirche (Heidelberg)Marktpl. , 69115 Heidleberg, DE
Info:

Christoph Andreas Schäfer uruppför mitt nya orgelstycke Meditation an Jesu, meine Freude.