TELLUS - den sårbara skönheten / Anna-Karin Klockar / 2023-03-18 15:00 | Föreningen svenska tonsättare

TELLUS - den sårbara skönheten / Anna-Karin Klockar / 2023-03-18 15:00

Datum: 2023-03-18 15:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Anna-Karin Klockar
Plats: BrommaSta Birgitta kyrka, BrommaBromma, SE
Info:

S:t Ansgars barnkör 8–9 år, S:ta Birgitta barnkör 8–9 år, S:ta Birgitta juniorkör, Juniorkören, Gosskör II, Ungdomskören, S:ta Birgitta vokalensemble, Chorus Oriolus under ledning av Sara Wager, Carina Olofson och Magnus Bergman. Orkester: Emma Strömberg och Åsa Harald, violin. Caroline Waldermarsson, viola. Emeli Jeremias, cello. Katarina Ekberg Trollhagen, kontrabas. Kristina Ålåker, tvärflöjt.