Nattuggla / Thomas Lindahl / 2022-12-03 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Nattuggla / Thomas Lindahl / 2022-12-03 16:00

Datum: 2022-12-03 16:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Thomas Lindahl
Plats: StockholmSofia kyrka, SödermalmVitabergsparken, Klefbecks backe 1, Stockholm, SE
Info:

Nattugglans tankar flyger om natten.... Ett solostycke för sopransaxofonisten Anders Paulsson hans Solitary Poems-projekt.