fermat / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-11-25 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

fermat / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-11-25 00:00

Datum: 2022-11-25 00:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: HelsingforsKonsertsalen R-huset, Sibeliusakademin (Finland)Helsingfors, FI
Info:

Noora Karuhuoma, sopran och pianisten Ulrica Holmberg piano

framför min sång, till text av Kristina Nielsen-Jerneck, "fermat"

vid Nooras diplomkonsert vid Sibelius Akademin, Finland