Mondesschatten / Staffan Storm / 2022-10-22 15:00 | Föreningen svenska tonsättare

Mondesschatten / Staffan Storm / 2022-10-22 15:00

Datum: 2022-10-22 15:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Staffan Storm
Plats: StockholmKonserthuset StockholmStockholm, SE
Info:

KÄRLEK OCH LÄNGTAN

Eric Ericsons Kammarkör i musik av Wagner, Mendelssohn-Bartholdy och nyskrivet svenskt.

Eric Ericsons Kammarkör; Dirigent: Fredrik Malmberg