Rop, böljande / Jenny Hettne / 2022-10-02 16:00 | Föreningen svenska tonsättare

Rop, böljande / Jenny Hettne / 2022-10-02 16:00

Datum: 2022-10-02 16:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Jenny Hettne
Plats: KatrineholmMusikens hus KatrineholmKatrineholm, SE
Info:

Sören Hermansson, valthorn, NYS (Ny Musik i Sörmland)