Monolog I för klarinett / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-10-01 17:00 | Föreningen svenska tonsättare

Monolog I för klarinett / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-10-01 17:00

Datum: 2022-10-01 17:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: LundHelgeandskyrkan, LundLund, SE
Info:

Per Bäcker spelar Monolog I för klarinett (2020)