Night Will Fade and Fall Apart (for sextet) / Magnus Granberg / 2022-08-10 19:00 | Föreningen svenska tonsättare

Night Will Fade and Fall Apart (for sextet) / Magnus Granberg / 2022-08-10 19:00

Datum: 2022-08-10 19:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Magnus Granberg
Plats: StockholmFylkingenStockholm, SE
Info:

Performed by Tya Ensemble: Josefin Runsteen (violin), My Hellgren (cello), Finn Loxbo (guitar), Anna Christensson (piano), John Eriksson (vibraphone) and Ryan Packard (percussion).