Två små Festpostludier / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-07-03 19:30 | Föreningen svenska tonsättare

Två små Festpostludier / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-07-03 19:30

Datum: 2022-07-03 19:30
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: LundAllhelgonakyrkan, LundLund, SE
Info:

Den polske organisten ,Bogdan Narloch, fram för de två Festpostludierna av J-M Sjöberg, vid Skånes Orgelveckor