DIALOGUE concertino for  oboe d'amore, harpsichord and string orchestra / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-07-25 18:00 | Föreningen svenska tonsättare

DIALOGUE concertino for  oboe d'amore, harpsichord and string orchestra / Johan-Magnus Sjöberg / 2022-07-25 18:00

Datum: 2022-07-25 18:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Johan-Magnus Sjöberg
Plats: HeidelbergHeiliggeist KircheHeidelberg, DE
Info:

Céline and Andrius Puskunigis uruppför J-M Sjöbergs
DIALOGUE concertino for  oboe d'amore, harpsichord and string orchestra. Dirigent Christoph Andreas Schäfer
Verket, som är beställt av Andrius Puskunigis och tillägnat honom och Céline Puskunigis, är komponerad 2020