Evig nåd / Kjell Perder / 2022-05-14 15:00 | Föreningen svenska tonsättare

Evig nåd / Kjell Perder / 2022-05-14 15:00

Datum: 2022-05-14 15:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Kjell Perder
Plats: StockholmAdolf Fredriks kyrka, StockholmHolländargatan 16 , 11160 Stockholm, SE
Info:

för kör a cappella