Twins / Rolf Martinsson / 2022-06-27 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

Twins / Rolf Martinsson / 2022-06-27 00:00

Datum: 2022-06-27 00:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: BåstadMariakyrkan, Båstad Chamber Music Festival 2022Båstad, SE
Info:

Jakob Kellermann, guitar / Göran Fröst, viola