Min tur nu / Maria Lithell Flyg / 2022-05-29 15:00 | Föreningen svenska tonsättare

Min tur nu / Maria Lithell Flyg / 2022-05-29 15:00

Datum: 2022-05-29 15:00 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Maria Lithell Flyg
Plats:
Info:

Short Stories III, Kungliga Operan, 6 föreställningar: 29/5 31/5, 2/6, 4/6, 8/6, 11/6. Kortoperan Min tur nu tillsammans med 16 musiker ur Kungliga Hovkapellet samt fyra sångare ur Kungliga Operans kör. Libretto: Hanna Nygren.