Kurser/Workshops

Opera Generator #1

2014-12-16

En kurs för professionella kompositörer, textförfattare, och skapare inom scenkonst med intresse för musikteater och opera.

9-13 MARS 2015

Kursen hålls i Skövde, i GöteborgsOperans lokaler på Skövdescenen.

Denna kurs är till för professionella kompositörer, textförfattare, och skapare inom scenkonst med intresse för musikteater och opera. Kursen hålls mestadels på svenska med delar på engelska.

Under ledning av regissören Stephen Langridge, huskompositören Hans Gefors och dramaturgen Göran Gademan kommer deltagarna att samarbeta med varandra för att utforska olika konstnärliga uttryck. Under kursen förväntas du skriva ett antal minioperor med olika samarbetspartner och utgångspunkter. Varje verk kommer att repeteras och framföras av sångare och musiker från GöteborgsOperan.

Därutöver genomförs ett seminarieprogram under ledning av olika experter. Under seminarierna utforskas arbetet med att skriva en opera ur olika vinklar, från det inledande samarbetet till den faktiska uppsättningen på operahuset.

KURSLEDARE

Stephen Langridge, regissör och konstnärlig ledare Opera/drama: Syftet är att skapa en trygg miljö där konstutövare som är intresserade av att skriva opera och musikteater kan utföra praktiska experiment för att undersöka olika former och processer. Målet är att utforska:

  • Samspelet mellan musikteaterns olika huvudelement: agerande, bild, ljud, text, rum och handling.
  • Olika former av konstnärligt samarbete.
  • Aktörens roll i skapandet av ett nytt verk.

Medverkar delar av kursen, och som även kommer hålla föreläsning gör Göran Gademan och Hans Gefors.

Göran Gademan, dramaturg och casting-samordnare på GöteborgsOperan, har en bakgrund vid Teatervetenskapen vid Stockholms universitet som forskare och universitetslärare.

Hans Gefors har undervisat i praktiskt operaskapande, skrivit en avhandling om musikdramaturgi och komponerat 10 operor.

Ansökning och FAQ

Sista dag för ansökan är tisdag 16 december 2014.

Ansökan skickas antingen per mejl eller per post till Ulrika Lundblad. ulrika.lundblad@opera.se Se kontaktuppgifter nedan.

Vi vill att du skickar in ett personligt brev och vi förväntar oss att se och/eller höra exempel på ditt arbete, du kan själv välja i vilket format du vill visa det.

Som kompositör kan du exempelvis skicka in ett musikstycke, om möjligt en inspelning på cd eller USB-sticka. Endast noter går också bra.

Som textförfattare kan du skicka in t ex en dikt, en dialog eller en synopsis av musikteater. På svenska eller engelska.


KAN MAN ANSÖKA SOM GRUPP ELLER PAR?

Nej, ansökan är individuell. Deltagarna kommer att paras ihop, olika för varje övning. Men, självklart kan du vid ansökan uppge att du har ett samarbete med en annan sökande.

VEM FRAMFÖR MATERIALET SOM DELTAGARNA DAGLIGEN ARBETAR FRAM?

Solister och/eller korister från GöteborgsOperan samt musiker.

VAD GÄLLER ANGÅENDE RESA OCH BOENDE?

Kursen är 9-13 mars 2015.
Kursen hålls i Skövde, i GöteborgsOperans lokaler på Skövdescenen. GöteborgsOperan betalar och bokar en tur- och returbiljett per deltagare inom Norden, enligt vår miljöpolicy.
Måndag 9/3 ses som en resdag.
GöteborgsOperan står för logi, frukost och lunch.
Kursen avslutas fredag den 13 mars.
Möjlighet till att se en föreställning på GöteborgsOperan lördag 14/3 samt söndag 15/3 2015 Ingen ekonomisk ersättning utgår för denna kurs.

Antal kursdeltagare: 10 st

ANSÖKAN SKICKAS TILL:

GöteborgsOperan AB
Ulrika Lundblad 
Christina Nilsson Gata
411 04 Göteborg

eller till ulrika.lundblad@opera.se
Märk med Opera Generator #1

Sista dagen för ansökan är tisdag 16 december 2014.
Besked till samtliga sökande lämnas senast den 7 januari 2015.

Opera Generator #1 till Elisabeth Palmers minne