Projektfinansiering

Nordisk Kulturfond: Projektstöd

2022-10-03

Nordisk Kulturfond är en katalysator för konst- och kulturlivet i Norden. Vi ger stöd till mångsidiga samarbeten och flätar samman Norden så att alla kan se vår del av världen med andra ögon.
 

Vad stöder vi?

Vi ger stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden. Projektet ska ha en tydlig och relevant förankring i sin omgivning och det ska finnas engagerade partner i projektet. De sökande, partner och eventuella ytterligare deltagare kan vara enskilda personer, grupper, föreningar, företag, offentliga och privata organisationer och institutioner.
 
Fokus ligger på utövare i Norden, men vår scen är global. Man behöver inte vara bosatt i Norden eller ha en nordisk nationalitet för att ansöka, men projektet ska vara relevant för våra nordiska breddgrader. Och det ska vara av hög kvalitet.
 
Vi ser gärna ansökningar till nyskapande projekt som bygger vidare på tidigare nätverksskapande eller tidigare projekt.