Projektfinansiering

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

2016-02-01

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. Den främsta målsättningen med NORDBUK stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Målgruppen är barn och unga under 30 år i Norden.

 

Vad kan man söka stöd för?

 • aktiviteter som bidrar till utveckling av nordiskt samarbete mellan barn och unga
 • tidsbegränsade aktiviteter som till exempel seminarier, kurser, konferenser, läger, informationsmaterial och kulturella arrangemang
 • aktiviteter som sätter kulturella, politiska och sociala frågor i Norden på agendan
 • aktiviteter som bidrar till att skapa och upprätthålla nätverk, samt samarbete som främjar de övriga målsättningarna

 

Vem kan söka?

Bidrag beviljas till organisationer, nätverk och andra juridiska personer, som består av eller arbetar med barn och unga såväl på national, regional som lokal nivå. Den ansökande ska vara hemmahörande i Norden och ha administrativ kapacitet att hantera bidraget.

Ansökande kan vara:

 • Barn- och ungdomsorganisationer
 • Ungdomsklubbar och -center
 • Vänskapskommuner och liknande
 • Elev- och studentorganisationer
 • Elevgrupper

Bidrag beviljas inte till idrottsorganisationer, fackliga organisationer eller till privata personer.

 

Bedömningskriterier

 • Den nordiska dimensionen
 • Barn och ungas generella deltagande, samt deltagande i demokratiska processer
 • Inkluderingen av geografiska, kulturella, sociala och politiska minoritetsgrupper