Projektfinansiering

NORDBUK (Nordiska barn- och ungdomskommittén)

2015-10-15

NORDBUK stöder barn och ungas egna projekt och har upprättat ett program för detta ändamål. Den främsta målsättningen med NORDBUK-stödprogrammet är att stärka barn och ungas egen organisering, inflytande och deltagande i politiska processer, samt att stärka en nordisk identitet bland barn och unga.

Stöd beviljas till organisationer, nätverk och andra juridiska personer, som består av eller arbetar med barn och unga såväl på national, regional som lokal nivå.

Den ansökande ska vara hemmahörande i Norden och ha administrativ kapacitet att hantera beviljningen.

Aktiviteter, där barn och unga själva deltar och har möjlighet att påverka planering, genomförande och utvärdering av projektet.

Man kan söka stöd för:

  • aktiviteter som bidrar till utveckling av nordiskt samarbete mellan barn och unga
  • tidsbegränsade aktiviteter som till exempel seminarier, kurser, konferenser, läger, informationsmaterial och kulturella arrangemang
  • aktiviteter som sätter kulturella, politiska och sociala frågor i Norden på agendan.
  • aktiviteter som bidrar till att skapa och upprätthålla nätverk, samt samarbete som främjar de övriga målsättningarna

Man kan inte få stöd till internationella projekt utöver samarbetsprojekt med Baltikum och nordvästra Ryssland. Bidrag kan dock beviljas till projekt som handlar om nordisk koordinering av ett internationellt arrangemang. Det ges heller inte bidrag till projekt där barn är endast med som publik.