Stipendier

Nominera till Järnåkerstipendiet 2017 - senast 15 september

2017-09-15

Järnåkerstipendiet är ett tonsättarstipendium inom kategorin kammarmusik. Stipendiebeloppet är 100 000 kr vilket gör det till det största i Sverige i sin kategori. Det tilldelas en tonsättare som komponerat ett betydande kammarmusikverk under de senaste tio åren. Verket ska vara skrivet för en besättning om max 12 exekutörer/musiker. Vem som helst äger rätt att nominera verk och tonsättare kan nominera egna verk, dock kan varje person endast nominera ett verk. Senaste datum för nominering är den 15 september!

Nomineringen ska åtföljas av ett partitur i Pdf-format och/eller en inspelning i digitalt format. 

Kriterier

Kammarmusikverk om högst 12 exekutörer/musiker (ej körverk eller rena EAM-verk)
Verket ska vara framfört
Verket ska vara komponerat de senaste 10 åren
Stipendiet ska belöna enskilt betydande verk
Vem som helst äger rätt att nominera verk
Tonsättare kan nominera egna verk
Även jurymedlemmar äger rätt att framlägga nomineringar
Stipendiet kan erhållas av svenska tonsättare, eller tonsättare med väl dokumenterad anknytning till svenskt musikliv

Stipendiet ska över tiden spegla spännvidden i kammarmusikområdets hela bredd, varför juryns arbete förutsätts vara fördomsfritt i förhållande till estetik, genre och generationstillhörighet. Vinnaren kontaktas under hösten. Offentliggörande och utdelning sker i januari 2018.