Ansökningsblankett

För att stimulera och involvera svenska tonsättare i FST:s hundraårsjubileum inrättade FST ett nytt projektstöd för att arrangera nya framträdanden och konserter med musik av svenska tonsättare under jubileumsåret. Syftet med stödet är att uppmuntra till att skapa och arrangera helt nya konserter och ska inte ses som stöd i redan befintlig verksamhet. FST vill med stödet uppmuntra till samarbeten såväl mellan tonsättarna själva som inom andra områden och kategorier. En mångfald av konserter har genom desa stöd kunnat genomföras under året runt om i landet, även utomlands i vissa fall. Konserterna har varit mycket uppskattade av såväl publiken som de inblandade musikerna och tonsättarna. Ansökningsblanketten är nu stängd för nya ansökningar.