Bakgrund

För att stimulera och involvera svenska tonsättare i FST:s hundraårsjubileum inrättar nu FST ett nytt
projektstöd för att arrangera nya framträdanden och konserter med musik av svenska tonsättare under
jubileumsåret. Syftet med stödet är att uppmuntra till att skapa och arrangera helt nya konserter och ska
inte ses som stöd i redan befintlig verksamhet. FST vill med stödet uppmuntra till samarbeten såväl mellan
tonsättarna själva som inom andra områden och kategorier. Det åligger FST:s styrelse att utse ett
programråd som hanterar och beslutar om inkomna ansökningar. Nedan följer regler och kriterier
fastlagda av FST:s styrelse.

Ansökningsblankett Nya konserter under FST:s hundraårsjubileum 2018

Huvudsökande
Om bidraget söks tillsammans med fler medsökande, ska det totala beloppet anges. Man kan också ange ett annat belopp, dock högst 5.000 kr exkl. moms per sökande.
Beskriv här din planerade projektverksamhet. Vänligen ange information om ort, lokal, datum, tid, ensemble, verk som framförs och av vilken/vilka tonsättare, även information om marknadsföring, publikarbete, samarbetspartners m.m.