Stipendier

Kulturstipendier 2017 - Landstinget i Uppsala län

2016-11-15

Kulturnämnden vid Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett antal kulturstipendier. Stipendierna är avsedda att stödja och uppmuntra förtjänstfulla insatser inom skilda områden såsom litteratur, musik, bildkonst, teater, dans, folkbildning och konsthantverk, eller för dem som gjort en betydande kulturell gärning. Behöriga att tilldelas stipendier är personer som har verksamhet förlagd till, eller bor i, länet. Den totala stipendiesumman är 220 000 kr. Sista ansökningsdatum är den 15 november. Beslut om mottagare fattas vanligtvis i februari.

Nytt för i år är att vi gärna tar emot stipendieansökningar digitalt (via e-post) samt att riktlinjer kring arbetsprov införts.

Ansökningsblankett med personbevis samt ev. bilaga/arbetsprov skickas med fördel via e-post, till kultur@lul.se senast 15 november kl. 23.59. E-postmeddelandet bör vara max 50 MB stort.

Skickar du ansökan per post, ska den vara poststämplad senast 15 november. Postadressen är Kultur och bildning, 751 85 Uppsala.

Vi tar helst emot din ansökan med ev. bilaga/arbetsprov via e-post, men du kan även komplettera ansökan med arbetsprover i fysisk form. Max två fysiska verk/bilagor/objekt i max A4-format kan du lämna in. Exempelvis böcker, pärmar/mappar med A4-dokument, foton, cd-skivor eller dvd-skivor. Arbetsprover i fysisk form ska lämnas in senast 15 november kl. 16 på Kultur och bildnings besöksadress, Storgatan 27 i Uppsala.

Riktlinjer (pdf), Ansökningsblankett (ifyllningsbar pdf)

För frågor, kontakta Eva Olsson, e-post eva.k.olsson@lul.se, tfn 018-617 62 63.

Se filmer om mottagare av stöd på youtube.com/uppkulturen