Projektfinansiering

Kulturrådet: Samverkan med komponister

2019-09-24

Bidraget är avsett att stimulera beställningar av nya musikverk och anställningar av komponister.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av fria teater-, dans- och musikgrupper, regionala och lokala dans-, musik-, musikdramatik- och teaterinstitutioner, länsmusikorganisationer och arrangörer.  Bidraget kan också sökas av vissa aktörer av kulturpolitiskt intresse upptagna i Kulturrådets regleringsbrev – för närvarande Dansnät Sverige, Eric Ericsons Kammarkör, Eric Sahlström-institutet, Ulriksdals slottsteater (Confidencen), Internationella Vadstena akademin, Kungl. Musikaliska Akademien, Orionteatern och Strindbergs Intima Teater.

För vad kan man söka?

Bidraget avser beställning av produktion av nya verk och elektroakustiska media för planerade framföranden (som ännu ej haft uruppförande eller premiär) och tidsbestämda anställningar av svenska och utländska komponister inom utvecklingsprojekt.

Bidraget avser hela eller delar av arvodet inklusive kostnader som är förenade med komponistens arbete.  Bidraget avser inte musikerarvode, kostnader för librettist/dramaturg eller textförfattare, och inte heller kostnader för eget komponerande.