Projektfinansiering

Kulturbryggan Genomförandestöd

2014-09-01

Syfte:

 • Stödja genomförande och vidareutveckling av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt
 • Skapa incitament för finansiell samverkan där vi gärna ser projekt som eftersträvar en hög andel extern privat/icke-offentlig finansiering
 • Stödja utvecklingen av projekt som på sikt skapar förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur

Krav:

 • Ni kan söka upp till 1 000 000 kronor
 • Minst 50 procent av projektets intäkter måste komma från annat håll
 • Minst en av de andra finansiella källorna ska vara privat/icke-offentlig (dock ingen bestämd andel av medfinansieringen)
 • Om projektet inte har säkrat tillräcklig privat/icke-offentlig finansiering vid ansökningstillfället ska en reviderad finansieringsplan vara Kulturbryggan tillhanda vid angivet datum
 • Man kan inte tillgodoräkna sig egen arbetad tid som del av medfinansiering
 • Man kan inte tillgodoräkna sig ett beviljat Startstöd som del av medfinansiering
 • Endast ansökningar som skickas in via portalen på vår hemsida behandlas
 • Endast projektbeskrivningar som görs i föreskriven mall behandlas
 • Endast ansökningar för projekt som påbörjas efter sista ansökningsdag och som inte har genomförts innan beslutsdatum behandlas
 • Inga kompletteringar till ansökan kan göras efter sista ansökningsdag
 • Inga bilagor kan tas emot. Har ni relevant information ber vi er länka till den i anvisat fält i projektbeskrivningsmallen.
 • Inga förhandsbesked kan lämnas på gjord ansökan

Vem kan söka stöd?

 • Stöd kan sökas av fysisk eller juridisk person. Detta innefattar alltifrån enskilda individer, ideella föreningar och företag till större organisationer och institutioner
 • Löst sammansatta konstellationer av olika individer utan någon huvudansvarig person kan inte söka stöd. Det måste finnas en huvudman i botten som kan agera juridiskt rättssubjekt.
 • Projektägare som söker måste vara folkbokförd Sverige och vara partipolitiskt och religiöst obunden