SAMUM (het ökenvind)

Uruppförande
Datum: 
2018-03-22 19:00
Tonsättare: 
Tommy Zwedberg
Place: 

Stockholm ̣̣– Fylkingen

Musiker: 
Sören Hermansson
Besättning: 
Valthorn och EAM