Immeln

Uruppförande
Datum: 
2017-11-19 12:15
Tonsättare: 
Stefan Pöntinen
Place: 

Västerås ̣̣– Västerås stadsbibliotek

Musiker: 
Ensemble Pöntinen
Besättning: 
Piccola, altflöjt, violin, gitarr och slagverk