Hinter des Tages Ende

Uruppförande
Datum: 
2020-04-05 16:00
Tonsättare: 
Staffan Storm
Place: 

Malmö ̣̣– Malmö Opera

Musiker: 
Anna Larsson, alto; Francisca Skoogh, piano
Besättning: 
alto and piano