Västra Aros Julespel

Uruppförande
Datum: 
2019-12-24 11:00
Tonsättare: 
Pär Olofsson
Place: 

Västerås ̣̣– Västerås domkyrka

Musiker: 
Västerås domkyrkas diskantkörer, Eva-Marie Hopstadius, dirigent
Besättning: 
Diskantkör, slagverk, piano, stråkar och orgel