Coalottino no 3

Uruppförande
Datum: 
2019-03-17 19:00
Tonsättare: 
Miklós Maros
Place: 

Stockholm ̣̣– Musikaliska

Musiker: 
Jacob Kellermann, New European Ensemble
Besättning: 
gitarr, flöjt, klarinett, violin, viola och cello