Alfresco

Uruppförande
Datum: 
2018-10-13 15:00
Tonsättare: 
Miklos Maros
Place: 

Falkenberg ̣̣– Tångaskolan, Falkenberg

Musiker: 
Ann Elkjär, flöjt, Fredrik Duvling, vibrafon, Daniel Berg, marimba
Besättning: 
flöjt, vibrafon, marimba